Десняньский Біосферний Резерват

Деснянський біосферний заповідник

Біосферний Резерват Розточчя

Біосферний заповідник Розточчя

Шацький Біосферний Резерват

Біосферний заповідник Шацький

Землекористування

Дренажний канал - рушій зневоднення © Мак К

 

Надмірне, іноді неконтрольоване використання земель та ресурсів чинить тиск на природу шляхом руйнування та деградації функцій екосистеми, що призводить до зростання вразливості. На досліджуваних територіях переважаючими видами землекористування є лісове та сільське господарство. Гідротехнічні меліорації та перетворення земель зіграли вирішальну роль для сучасного стану екосистем.

 

Водне інтенсивне вирощування чорниці © Шик А

 

Загальноприйняті інтенсивні лісогосподарські практики, такі як суцільні рубки, вирощування монокультурних насаджень та надмірна лісозаготівля, руйнують та завдають шкоди лісовим екосистемам. Як минула, так і сучасна інтенсивна та екстенсивна сільськогосподарська діяльність спричиняє перетворення земель, деградацію ґрунту, втрату гумусу, ущільнення ґрунту, ерозію та засолення. Грунти стають маргіналізованими у міру зменшення врожайності сільськогосподарських культур. Дуже часто використовуються високі кількості добрив, інсектицидів, фунгіцидів та гербіцидів для обробітку (в т.ч. і повторного) та посадки рослин.

 

Діяльність із землекористування робить різноманітні екосистеми (лісові, водні, лучні, степові) менш стійкими до кліматичних змін та знижує їхні можливості підтримувати свої регулюючі функції, які сьогодні є такими необхідними. Іншими прикладами видів землекористування, що чинять тиск на екосистеми, є інтенсивна аквакультура, розвиток міст та інфраструктури, гірничовидобувна промисловість, туризм та неконтрольована рекреаційна діяльність.

Монокультура лісового господарства: низьке біорізноманіття та низька затримка води © Мішков A
Землекористування у Деснянському біосферному резерваті
Структурно бідна, пересихаюча плантація соняшника навесні © Деснянський БР

Сільське господарство та аквакультура

 • Покинуті землі (деградовані)
 • Перетворення природних екосистем на сільськогосподарські угіддя
 • Збільшення використання води для сільського господарства
 • (неконтрольоване) використання пестицидів та гербіцидів

    Ризики та наслідки:

 • Ерозія грунту
 • Зниження вмісту гумусу через неорганічне сільське господарство
 • Збільшеня втрат води через випаровування (у сільському господарстві)
Попит на деревину зумовлює вирубку та надмірне використання лісів © Мак К

Лісове господарство

 • Суцільні рубки
 • Монокультури
 • Надмірні вирубки

    Ризики та наслідки:

 • Лісові шкідники та пожежі

Модифікація природних систем

 • Осушування та меліорація
 • Безконтрольне використання ресурсів
 • Відсутність деревних насаджень (садів)
Падіння рівня води та забруднення – стреси для водних екосистем © Деснянський БР

    Ризики та наслідки:

 • Лісові, торфяні та лугові пожежі

Забруднення

 • Забруднення природного середовища
 • Хіміче забруднення

Фактори, пов’язані з інфраструктурою

 • Туризм
Землекористування у біосферному резерваті Розточчя
Дренажний штучний, масштабний ставковий промисел © Клойбер Ю

Сільське господарство та аквакультура

 • Залишення сільськогосподарських земель
 • Розорювання лук і пасовищ (перетворення на сільськогосподарські поля)
 • Спалювання сільськогосподарських решток та бур’янів
 • Послідовна посадка/збір (на сільськогосподарських землях)
 • Використання сільськогосподарської техніки
 • Збільшення використання хімічних речовин та добрив у сільському господарстві

   Ризики та наслідки:

 • Ерозія грунту

Лісове господарство

Спалювання біомаси в міській місцевості © Шик A
 • Суцільні рубки
 • Монокультури
 • Незаконні вирубки
 • Знищення лісів

Ризики та наслідки:

 • Поширення збудників хвороб та шкідників (частіші випадки)
 • Поширення чужорідних видів (заростання чагарників та лісів)

Використання біологічних русерсів

 • Ндмірний збір грибів та ягід
Спалювання біомаси в міській місцевості © Шик A
 • Надмірне полювання
 • Браконьєрство

Людське втручання та порушення

 • Шумове забруднення, порушення

Модифікація природних систем

 • Осушування та меліорація
 • Відкрите сільськогосподарське спалювання
 • Збільшений забір води
Затоплена колишня сірчана шахта із бетонними берегоукріпленнями © Клойбер Ю

   Ризики та наслідки:

 • Лісові та торф’яні пожежі
 • Забруднення
 • Хімічне забруднення вод
 • Стихійні звалища

Фактори, пов’язані з інфраструктурою

 • Туризм
Землекористування у Шацькому біосферному резерваті
Водне інтенсивне вирощування чорниці © Шик А

Сільське господарство та аквакультура

 • Інтенсивна сільськогосподарська діяльність
 • Надмірний вилов рибних ресурсів
 • Використання пестицидів та гербіцидів

    Ризики та наслідки:

 • Ерозія грунту

Лісове господарство

 • Суцільні рубки
Дренажний канал - рушій зневоднення © Мак К
 • Монокультури
 • Незаконні вирубки
 • Знищення лісів

Використання біологічних ресурсів

 • Необмежений збір лісових ресурсів (грибів та ягід)
 • Браконьєрство

Модифікація природних систем

 • Осушування та меліорація
 • Гідротехнічна меліорація (рекультивація)
Неконтрольоване розростання міст та ущільнення поверхні © Mак К

    Ризики та наслідки:

 • Лісові та торф’яні пожежі
 • Інвазивні та інші проблемні види
 • Чужорідні види
 • Збільшення кількості лісових паразитів

Забруднення

 • Забруднення грунту
 • Забруднення вод

Фактори, пов’язані з інфраструктурою

 • Туризм
 • Житлова та комерційна забудова
 • Неконтрольована житлова забудова
Деградовані ґрунти-наслідок інтенсивного сільськогосподарського використання в минулому © Шик A