Десняньский Біосферний Резерват

Деснянський біосферний заповідник

Біосферний Резерват Розточчя

Біосферний заповідник Розточчя

Шацький Біосферний Резерват

Біосферний заповідник Шацький

Загрози

Температурна Аномалія червень 2019 © DWD 26.07.2019

В Україні, кліматичні зміни вже мають помітний негативний вплив, що і далі наростає та впливатиме на екологічні, соціально-економічні та політичні системи, суттєво змінюючи культурні ландшафти. На кону - добробут людини та благополуччя громад.

Зміна клімату в Україні спричиняє зміни температури, опадів та збільшення кількості екстремальних погодних явищ. Ризики та негативний вплив на екосистеми та людей включають, наприклад, пересихання озер та водно-болотних угідь, пошкодження лісів внаслідок теплових стресів та нападів шкідливих комах, а також катастрофи (повені, бурі, лісові та сільськогосподарські пожежі, тощо)

Крім того, несталі практики землекористування сприяють зміні клімату, чинять тиск на екосистеми та роблять їх більш вразливими. Наприклад, інтенсивна сільськогосподарська та лісогосподарська діяльність призводять до деградації ґрунтів та зменшення біомаси, яка в здорових умовах утримує більшу кількість води та вуглецю. Разом з тим, зміна клімату призводить до підвищення швидкості випаровування та транспірації, прискорюючи втрати води та деградацію.

Таким чином, зміна клімату є тисячолітнім викликом для виживання багатьох видів, ставлячи людину перед відповідальністю за вжиття адекватних дій. Це не лише етичне питання стосовно інших істот та майбутніх поколінь, але також стосується й нашого власного, теперішнього добробуту. Адаптація потрібна для захисту та відновлення української біосфери та її екосистемних послуг. Це є фундаментальною потребою для сталого соціального та економічного розвитку. Зміна клімату загрожує звести на нівець всі дії, спрямовані на досягнення Цілей Сталого Розвитку, особливо ті, що не відносяться до екосистемних рішень.

Під загрозою знаходяться такі важливі підтримуючі екологічні функції, як кругообіг води (утримання води, випаровування тощо), продуктивність і відтворення (фотосинтез, первинне виробництво тощо), фізична дія (затінення, сповільнення вітрів, фільтрація повітря та води тощо), кругообіг поживних речовин (розпад, перегній та утворення ґрунту) та відповідні екосистемні послуги.

Функція утримання та охолодження води – найважливіших екосистемних послуг здорових лісів © П. Ібіш