Десняньский Біосферний Резерват

Деснянський біосферний заповідник

Біосферний Резерват Розточчя

Біосферний заповідник Розточчя

Шацький Біосферний Резерват

Біосферний заповідник Шацький

Вразливість та Функціональність

Екосистеми і, як наслідок, люди зазнають впливу від численних стресів, тобто порушених або зруйнованих екологічних характеристик. Дисфункціональні (порушені) екосистеми є більш вразливими і надають екосистемні послуги нижчої якості та меншої кількості, що впливає на добробут людей - здоров'я, харчування, доходи та засоби до існування. Зміна клімату особливо небезпечна там, де екосистеми незахищені і не можуть нормально функціонувати через надмірне використання, модифікацію, руйнування та фрагментацію.

Концепція вразливості © Кевін Мак

Функціональність системи значною мірою визначає те, наскільки вона є чутливою та адаптивною до змін. Відповідно, збереження та відновлення здатності системи функціонувати може зменшити її вразливість

Вразливість характеризує рівень впливу, чутливості та адаптаційної здатності системи до зовнішніх впливів, таких як зміна клімату.

 

 

 

 

Для отримання просторового огляду розподілу впливу стресів в екосистемах біосферного резервату було проведено оцінку. Діапазон вразливості базується на сукупності індикаторів стресу, включаючи інтенсивність господарювання, вплив сусідніх територій, інтенсивність вирубки лісу, вплив доріг, стан ґрунтових вод, штучний дренаж та щільність людського населення. Усі значення були стандартизовані за шкалою від 0 до 100, щоб забезпечити можливість інтегрування на карті вразливості, де показані ділянки із високою (червоно-жовті) та низькою (зелено-сині) вразливістю.

Карта вразливості екосистем в Шацькому БР (площа резервату +1км буферної території) © Обробка та аналіз даних: І. Круглов; Базова карта: Супутник (Google Satellite) 2016; Дороги, населені пункти, водні об'єкти: OSM 2020; Автор А. Діхте

Рівень вразливості також показує на місця, де використання земельних та природних ресурсів спричиняє навантаження на екосистеми (стрес), а отже, де знижені їхні регулятивні функції які є потрібними для стримування (буферизації) наслідків зміни клімату та забезпечення екосистемних послуг для добробуту людей. Сині та темно-зелені ділянки особливо потребують екосистемно-орієнтованих природоохоронних зусиль , тоді як світло-зелені, жовті та червоні ділянки, крім охорони, додатково потребують зусиль щодо їхнього відновлення та зменшення антропогенного навантаження.

Щоб дізнатися більше про карти вразливості по трьох біосферних резерватах, а також щоб їх завантажити, натисніть сюди.