Десняньский Біосферний Резерват

Деснянський біосферний заповідник

Біосферний Резерват Розточчя

Біосферний заповідник Розточчя

Шацький Біосферний Резерват

Біосферний заповідник Шацький

Процес розробки стратегій

EA в українських біосферних резерватах - процес розробки стратегії

З липня по вересень 2020 р. експерти та співробітники трьох біосферних резерватів-партнерів розробили великий стратегічний портфель, що охоплює всі основні кластери еколого-соціальних систем у відповідних районах. Процес передбачав різні робочі етапи, що охоплювали визначення стратегій, заходів та дій (SMA), важливих для відновлення, збільшення кількості та захисту функцій екосистем, термінових і необхідних для зменшення загроз, пов'язаних зі змінами клімату, таких як спека, посуха, повені, шторми, лісові та водно-болотні пожежі тощо. Також, процес надав можливість оцінити та обговорити ефективність та можливість реалізації стратегій разом із зацікавленими сторонами для подальшого виокремлення ключових стратегій для кожного з майбутніх заходів БР та розробити план моніторингу.

MARISCO-експерт та експерт з адаптивного управління Аксель Шик, слідкував за ходом процесу і, разом з іншими членами команди та партнерами, був модератором на всіх сесіях за допомогою веб-відеоконференцій з Ліми, Перу. Висловлюємо йому подяку за ентузіазм та професіоналізм.

Таким чином, проект працює на глобальному рівні, в різних часових зонах, прогресуючи, стикаючись із труднощами через обмеження на подорожі та зібрання спричинені пандемією COVID-19. Позитивним аспектом даного процесу є зниження викидів парникових газів, скорочення часу у дорозі та зменшення використання матеріалів. Недоліком адаптованого методу є відсутність можливості групової роботи над концептуальною моделлю, цінні особисті обговорення та неформальні зустрічі, які проходили після завершення тривалих робочих сесій під час минулих візитів в Україну та Німеччину.

Результати

Експертами та співробітниками біосферних резерватів було створено велике портфоліо стратегій EA, яке було обговорено з проєктною командою та зовнішніми експертами. Структури оцінки та схеми рейтингу були розроблені під час додаткових робочих зустрічей БР та партнерів, за інформування про поточний процес визначення пріоритетів та відбору стратегій.

Вкотре було доведено, що EA повинна охоплювати різні рівні управління:

  • Прямий захист та ренатуралізація співробітниками БР
  • Зміни у сфері землекористування зацікавленими сторонами
  • Вплив на регіональні та національні стратегії та політичні процеси
  • Акцентування уваги на існуванні та висвітлення важливості програми МАБ ЮНЕСКО на національному та міжнародному рівнях.

Подальші перспективи

На даний момент, біосферні резервати обирають ключові стратегії адаптації до змін клімату та розробляють детальні робочі плани та плани моніторингу, з метою їх врахування і реалізації в процесі менеджменту. Чітко визначені робочі кроки та розподіл обов'язків є необхідною передумовою своєчасного впровадження стратегій EA.

Цей процес також надає можливість обговорити майбутні заходи, які не мають прямого відношення до проєкту: ідеї для майбутніх ​​проєктів можуть також виникнути у ході детального огляду стратегічного портфеля. Одним із завдань є також ідентифікація союзників та джерел фінансування.

Запорукою успіху та ефективності даних заходів є створення спільних підходів із залученням місцевих, регіональних та національних зацікавлених сторін. Спільне бачення майбутніх біосферних резерватів та загальне розуміння важливості екосистем у контексті добробуту та засобів існування українського народу, є необхідними для прийняття адекватних рішень та реалізації заходів.

Якщо ви зацікавлені у співпраці та підтримці співробітників біосферних резерватів у боротьбі зі змінами лімату шляхом адаптації на основі екосистем, будь ласка, зв’яжіться з Сергієм Кубраковим (Деснянський БР), Галиною Стрямець (“Розточчя” БР) та Оксаною Гаврось (Шацький БР).