Десняньский Біосферний Резерват

Деснянський біосферний заповідник

Біосферний Резерват Розточчя

Біосферний заповідник Розточчя

Шацький Біосферний Резерват

Біосферний заповідник Шацький

Екосистемна адаптація до зміни клімату та стійкий регіональний розвиток через розширення можливостей українських біосферних резерватів

Довідкова інформація

Україна багата різноманітними екосистеми які підтримують життєдіяльність людини. Ці екосистеми вже стикаються із надмірною експлуатацією, нестабільним використанням земель та все більше вражаються змінами клімату, викликаючи навантаження на функціонування екосистем та збільшуючи їх вразливість. Це безпосередньо впливає на добробут людини та економіку. В таких умовах, терміново необхідні захист та відновлення екосистем, буферизація та регулювання потужностей екосистем. В даний час адаптація екосистем до змін клімату ще не є послідовно інтегрованою в національну та регіональну екологічну політику, стратегічне планування на основні практичного використання земель. Біосферні резервати програми «Людина і Біосфера» ЮНЕСКО, визнана модель сталого розвитку, є добрим полігоном для тестування практики адаптації екосистем. Українські біосферні резервати представляють різні географічні та екологічні регіони, соціально-економічні умови, а також проблеми, пов'язані з використанням природних ресурсів. Однак, на думку громадськості, біосферні резервати часто сприймаються як суто природоохоронні території, аніж навчальні полігони для сталого розвитку на основі екосистем.

Території проекту

В Україні проект діятиме у трьох цільових областях. Це Деснянський біосферний резерват, Біосферний резерват «Розточчя» та Шацький біосферний резерват.

Біосферний резерват Розточчя був визнаний ЮНЕСКО у 2011 році. У червні 2019 року біосферний резерват став транскордонним (включає польську та українську частини). Він розташований у західній частині Львівської області на заході України та включає південну частину екорегіону Розточчя, що простягається і на територію Польщі. Як частина головного Європейського вододілу (між Чорним та Балтійським морями), він охоплює площу близько 75 000 га. Ліси займають 47% біосферного резервату, решту території складають луки, болота, водні об'єкти, сільськогосподарські землі та населені пункти

 

 

Шацький біосферний резерват (транскордонний біосферний резерват «Західне Полісся») лежить у прикордонному трикутнику між Білоруссю, Польщею та Україною. Шацький Національний Природний парк складає українську частину біосферного резервату «Західне Полісся». Він займає площу близько 75 000 га. Територія Шацького Національного Природного парку характеризується озерами, болотами та лісами.

 

 

Деснянський біосферний резерват розташований у Східному Поліссі, в середній течії річки Десни– однієї з найбільших приток Дніпра та одному з останніх великих нерегульованих водотоків Європи. Площа близько 60 000 га представляє основні типи ландшафтів сходу Поліської низовини: річки, озера, заплави, болота, болотні луки, соснові ліси, листяні ліси та мішані ліси.

 

Цілі проекту

Проект спрямований на інтеграцію адаптації на основі екосистемного підходу, до національного та регіонального планування, що веде до кращого адаптування землекористування та широкомасштабного сталого розвитку. Очікуваний результат - розширення можливостей для трьох БР у трьох різних екорегіонах - Деснянський, Розточчя та Шацький (Західне Полісся) - для того, щоб стати взірцем для наслідування, що сприяє впровадженню нового типу адаптації екосистемв різноманітнихландшафтах. Проект спрямований на три основні результати, включаючи: (I) підвищення рівня обізнаності місцевого населення  про зміни клімату, їх вплив та адаптації на основі екосистем (II) розробки стратегій, розвитку людського потенціалу та розбудові мережі зв’язків, таким чином щоб біосферні резервати могли очолити процес партисипативного, екосистемо адаптованого ландшафтного планування та практики; (ІІІ) напрацюванню пропозицій по впровадженню принципів екосистемної адаптації до національного природоохоронного законодавства та екосистемного менеджменту. Реалізація таких результатів потребує комплексних та взаємно підтримуючих дій.

Зміст та заходи проекту

Діяльність на місці з партнерами проекту та / або регіональними зацікавленими сторонами

Ознайомлювальний тур (люди та регіон) та громадські семінари. Участь, аналіз ситуації та стратегія на основі екосистем (семінари для зацікавлених сторін, метод MARISCO) Публікація інформаційних матеріалів Навчання адаптації на основі екосистемного підходу для українських співробітників біосферних резерватів. Ініціація, впровадження та моніторинг конкретних пілотних проектів (адаптації на основі екосистемного підходу до змін клімату) Участь у міжнародних конференціях (EuroMAB, Адаптація майбутнього).

Дослідження

Базові дослідження та аналіз даних ГІС
Візуалізація карт на основі ГІС
Аналіз послуг екосистеми
 
Розвиток політики

Діалог та постійний обмін роботою з політичними партнерами, включаючи політичні події та засідання керівного комітету Аналіз відповідних політичних та юридичних рамок Розробка проекту стратегічного документу щодо інтеграції адаптації на основі екосистемного підходу у планування та правову базу (на національному рівні) Зовнішня оцінка проекту та заключна церемонія з політичними партнерами.