Десняньский Біосферний Резерват

Деснянський біосферний заповідник

Біосферний Резерват Розточчя

Біосферний заповідник Розточчя

Шацький Біосферний Резерват

Біосферний заповідник Шацький

Регулюючі (і підтримуючі) екосистемні послуги

Випаровування з поверхні листків після зливи © Ібіш П

Послуги регулювання (та підтримання) сприяють регулюванню та підтримці навколишнього середовища, а отже, є вирішальними для добробуту людей. Вони є результатом роботи функціональних та здорових екосистем, їх властивостей та процесів.

До них належать: запилення, процеси розкладу, формування ґрунту, очищення повітря та води, боротьба з ерозією та паводками, депонування вуглецю та місцеве регулювання клімату. Таким чином, ці послуги та їх основні функції є передумовою захисту інших екосистемних послуг.

В умовах прискорення кліматичних змін, саме регулюючим послугам потрібно приділити основну увагу, або ж надати їм найвищий пріоритет.

Для отримання додаткової інформації натисніть тут.

Щоб переглянути детальніші приклади регулюючих екосистемних послуг, натисніть на вкладки нижче.

Регулювання фізичних, хімічних, біологічних умов

Регулювання фізичних, хімічних, біологічних умов
 • Регулювання екстремальних подій та руху повітря, води, ґрунту
 • Зменшення та попередження вітрової ерозії
 • Гідрологічний цикл та регулювання водних потоків (в т.ч. контроль повеней)
 • Регулювання рівня поверхневих вод і стоку
 • Регулювання рівня підземних вод
 • Накопичення та утримання води (у т.ч. захист від повеней)
 • Захист від ерозії ґрунту
 • Зниження швидкості вітру; захист від вітру
 • Захист від пожеж
Збереження життєвого циклу, середовища проживання та захист генофонду
 • Запилення
 • Поширення насіння
 • Утримання популяцій розсадників та середовищ існування
 • Виробництво біоти
Протидія шкідникам та хворобам
 • Боротьба зі шкідниками та зменшення поширення інвазійних видів
 • Профілактика та зменшення кількості захворювань
Регулювання якості ґрунту
 • Формування ґрунту
 • Регулювання вологості ґрунту
 • Зменшення процесів вивітрювання
 • Процеси розкладання та фіксації
Регулювання якості води
 • Регулювання хімічної та фізичної якості прісної води поверхневих вод (стоячих та протічних)
  • Очищення води (озер)
 • Регулювання хімічної та фізичної якості підземних вод
Регулювання якості повітря/ атмосфери та регулювання клімату
 • Регулювання мікроклімату
 • Фільтрування та очищення повітря
 • Регулювання вологості повітря
 • Депонування вуглецю (зменшення антропогенних викидів CO2)
 • Виробництво кисню
 

Трансформація біохімічних або фізичних потоків

Медіатор відходів або токсичних речовин антропогенного походження
 • Біоремедіація/ очищення (мікро-) організмами
 • Фільтрація, накопичення, зберігання (мікро-) організмами
Медіатор антропогенних навантажень/порушень
 • Зменшення запахів
 • Зменшення шуму
 • Візуальний вигляд
 • Захист від ерозії ґрунту