Десняньский Біосферний Резерват

Деснянський біосферний заповідник

Біосферний Резерват Розточчя

Біосферний заповідник Розточчя

Шацький Біосферний Резерват

Біосферний заповідник Шацький

Екосистемні послуги

Екосистемні послуги - передумова і основа хорошого життя

© Стрямець Г

Екосистемні послуги є ключовими для добробуту людини. Eкосистеми забезпечують нас, наприклад, водою, продуктами харчування; захищають від стихійних лих, постачають чисте повітря, надають можливості відпочинку на природі і стимулюють культурну і наукову діяльність у різних її проявах.

Розуміння екосистемних послуг суттєво змінилося протягом минулих років: їх уже не розглядають як практично невичерпні "безкоштовні дари природи", а радше як цінності, які потрібно зберігати та розвивати. В той же час, однобічна зосередженість на наданні послуг поступилася місцем більш комплексній оцінці.

Відповідно до Загальної класифікації екосистемних послуг (CICES), розробленої Хайнесом-Юнгом та Потшіним (Haines-Young & Potschin), корисні для людей послуги отримані з екосистем, можна розподілити на такі три класи:

Екосистемні послуги регулювання

Забезпечувальні екосистемні послуги

Культурні екосистемні послуги

Щоб детальніше ознайомитись з екосистемними послугами трьох біосферних резерватів, натисніть на відповідну назву: біосферний резерват “Розточчя", Шацький біосферний резерват і Деснянський біосферний резерват.

Існує взаємодія між екосистемними послугами. Якщо використання людиною однієї послуги послаблює іншу, це називається компромісом. І навпаки, якщо використання однієї послуги одночасно підсилює інші, цей процес називають ефектом синергії. Наприклад, компромісом може бути широкомасштабна посадка швидкозростаючих порід дерев. Це забезпечить постачання великої кількості біомаси, однак одночасно зумовить зменшення біорізноманіття, процеси переформування ґрунту та вплине на інші регулюючі послуги. У свою чергу, це збільшить ризик стихійних лих та негативно вплине на мікроклімат та резерви води.

© Стрямець Г

Компромісами, а також синергізмом можна керувати шляхом продуманого та адаптивного управління з метою зменшення недоліків для суспільства та покращення функціональної здатності екосистем, а отже, покращуючи добробут місцевого населення. Наприклад, вимивання поживних речовин у сільському господарстві може бути зменшене шляхом мінімізації використання добрив та збереження традиційних методів обробки ґрунту, або шляхом збереження рослинності прибережних зон. Дані заходи можна реалізувати без значного зменшення об’ємів продовольчої продукції. У той же час, сприяння певним послугам, як от збереження поживних речовин шляхом сприяння розвитку рослинності у прибережних зонах, може також покращити загальний краєвид ландшафту, вітростійкість, якість води, збільшити біорізноманіття, одночасно збільшуючи і вигоду для суспільства.

Різні екосистеми надають необхідні послуги в різній мірі. Отже, під час планування екосистемних заходів необхідно дотримуватись відповідного балансу між збереженням та розвитком усіх екосистем. Потрібно цілеспрямовано підтримувати найважливіші та дефіцитні екосистемні послуги.